top of page
חיפוש

הסקר קובע: הרפורמה של כהנא לא מעניינת את העולים הלא יהודים

סקר חדש בקרב העולים הלא יהודיים אשר טרם עברו או סיימו את תהליך הגיור הקיים כיום במדינה קובע: אין קשר בין המצב הנוכחי כיום בגיור או ברפורמה של השר כהנא בתהליך הגיור – אלו שאינם יהודים אינם מעוניינים לעבור גיור בכל מקרה


תום קליינר

כ"ו ניסן ה'תשפ"ב (27/04/22)


ארגון "עם אחד" ערך סקר באמצעות מכון "מדגם" בקרב 508 עולים ובני עולים לישראל ובדק את עמדתם בנושא רפורמת הגיור שמוביל השר לשירותי דת, מתן כהנא.

מבין המרואיינים שיהדותם אינה מוכרת על ידי הרבנות (או שאינם בטוחים בכך), רוב מוחץ של 80% אינם רוצים לעבור הליך גיור. הנתון העיקרי שעולה מהסקר הוא כי הרפורמה אינה מגדילה את מספר המעוניינים בהליך הגיור.

שני שלישים מהמרואיינים אשר לא עברו או טרם סיימו תהליך גיור כלשהו אמרו כי לא יעברו תהליך גיור גם במידה והרפורמה של השר כהנא תעבור חקיקה. טענתם לכך שאינם עוברים הליך גיור אינה קשורה כלל לקושי בתהליך כפי שטוען השר לשירותי דת.

לאה אהרוני, מנהלת ארגון "עם אחד" בישראל אמרה על הרפורמה אותה מקדם השר כהנא לאור נתוני הסקר: "רפורמת הגיור היא סכנה לעם היהודי כולו. בסקר עולה כי העולים החיים בישראל אינם מעוניינים לעבור תהליך גיור."

כזכור, מובילי רפורמת הגיור טענו כי בישראל חיים כחצי מיליון אנשים החפצים ברפורמת גיור אך בגלל תהליך קשה וארוך הם בוחרים שלא לעשות זאת ועל המדינה להוביל רפורמה שתקל עליהם בהליך הגיור.

אולם, מהסקר עולה תמונה שונה המתארת כי רוב מוחץ של העולים שיהדותם אינה מוכרת, אינם רוצים לעבור הליך גיור, 79.6% השיבו כי הם אינם רוצים לעבור תהליך גיור. יתרה מזאת, כשנשאלו לסיבת אי-רצונם לעבור גיור אורתודוקסי (הליך הגיור הקיים) עולה כי רק 5% מתוכם מעידים כי הסיבה המרכזית נעוצה בקושי של התהליך בניגוד לטענה המרכזית של תומכי רפורמת הגיור שמוביל השר כהנא. 39.3% מהמשיבים מנמקים את אי רצונם לעבור תהליך גיור כי הם רואים עצמם כיהודים והם אינם צריכים לעבור תהליך גיור, 23.6% טוענים שאין להם צורך בתהליך גיור ו-13.6% לא מעוניינים לעבור תהליך גיור.

66.2% מהעולים שיהדותם אינה מוכרת טוענים כי הם לא יעברו הליך גיור בעקבות הרפורמה המקודמת על ידי כהנא בעוד שרק 12.7% בלבד מהנשאלים טוענים שהם יעברו את הליך הגיור בעוד שרק 3.8% בלבד בטוחים שיעברו.


Comments


bottom of page