top of page
חיפוש

התקציר השבועי של "עם אחד" לשבוע של 25/7/2021


התקציר השבועי של "עם אחד" בוחן את ההתפתחויות האחרונות בישראל, בתפוצות, וביחסים בין שתי הקהילות. הערות ובקשות למידע נוסף ניתן להפנות לכתובת:


חדשות ישראל

· עם אחד מתנגד לניסיון להוציא את עניני היהדות במרחב הציבורי (דוגמת נושא הכשרות) מתחום אחריותה של הרבנות הראשית ולהעבירם לידי פקידים בעלי מינוי פוליטי, כפי שעולה ממתווה חוק רפורמת הכשרות שהוצג על ידי השר לשירותי דת, מתן כהנא. הרבנות הראשית היא הגוף המקצועי המופקד על נושאים של יהדות ציבורית וצריכה להישאר כזו גם בעתיד.

· 40% מהציבור החילוני מצהיר כי הוא שונא את החרדים. נתון זה ונתונים מטרידים אחרים על היחסים בין הקבוצות הדמוגרפיות השונות בישראל העולים ממחקר של תנועת פנימה דורשות תשומת לב מיידית מצד קובעי המדיניות בישראל.


התפתחויות בתפוצות

· אחד מכל שלושה יהודים אמריקאיים מתאר את יחסה של ישראל לפלשתינים כ״גזעני״, בעוד כרבע מאשימים את ישראל ברצח עם ואפרטהייד. המספרים גבוהים אפילו יותר בקרב צעירים מתחת לגיל 40. האנטי-ישראליות הסוחפת את הקהילה היהודית אמריקנית משתקפת היטב בסקר של מכון המצביעים היהודיים (Jewish Electorate Institute). בדומה לסקר פיו, עולה שבאופן עקבי הקהילה הדתית תומכת בישראל יותר מכל קבוצה דמוגרפית אחרת בכל הפרמטרים.


אנטישמיות

· 90% מיהודי ארה"ב מודאגים מהאנטישמיות, לפי הסקר הנ"ל של מכון המצביעים היהודיים. נתון זה תואם את תוצאות הסקרים הקודמים, דוגמת סקר פיו, לפיהם 75% מהמשיבים חושבים שחלה עלייה באנטישמיות בחמשת השנים האחרונות.


חרם ה-BDS

· ארגון עם אחד ביטא את התנגדותו הנחרצת לכל ביטוי של חרם והטלת סנקציות נגד ישראל במכתב שנשלח לחברת יוניליבר בנוגע לחרם של חברת בן אנד ג'ריס כלפי לקוחות ביהודה ושומרון.

· הארגון תומך בהחלטה של חמש מדינות בארה״ב (פלורידה, טקסס, ניו יורק, ניו ג'רזי ואילנוי) לבחון האם צעד החרם של בן אנד ג׳ריס מחייב את המדינה להטיל עיצומים כלכליים על חברת האם יוניליבר בהתאם לחוקי המדינה נגד תנועת ה-BDS. ״עם אחד״ קורא למושלים של שלושים המדינות האחרות שחוקקו חוקים נגד תנועת ה-BDS לפעול גם הם בהתאם.

· ארגון עם אחד מביעה אכזבה עמוקה לאור בחירתם של ארגונים יהודיים פרוגרסיביים דוגמת ג'יי סטריט, הקרן החדשה לישראל, שותפים לישראל פרוגרסיבית, תרועה - הקריאה הרבנית לזכויות אדם, עמינו, אמריקאים התומכים בשלום עכשיו, ו-הבונים דרור צפון אמריקה לתמוך שוב במתנגדי ישראל. ארגונים אלו עתרו למושלי המדינות השונות בארה"ב בדרישה שלא לנקוט בצעדים משפטיים כנגד חברת יוניליבר, וציינו שהם מתנגדים לחקיקה נגד תנועת ה-BDS בטענה שזו ״סכנה לחופש הדיבור״.


הטייה אנטי-ישראלית במדיה

· מקבץ התמונות מסעיר שפרסמה חברת AP אודות השפעת המלחמה על הילדים בעזה מהוות דיווח חד-צדדי ומוטה. בעוד שכותבי וצלמי AP מאשימים את ישראל ביצירת טראומה בקרב הילדים בעזה הם לא טורחים להטיל את האחריות למלחמה על החמאס ולא משקפים את הטראומה הנגרמת לאזרחים ישראליים אחרי עשור וחצי של טילים מעזה.


"עם אחד" בחדשות

· לאה אהרוני, מנהלת עם אחד ישראל, בראיון טלוויזיוני על יחסי חילונים וחרדים בישראל בחדשות ILTV.Comments


bottom of page