top of page
חיפוש

פנייה לראש הממשלה בנט: "מנה שר לשירותי דת שיאחד את הקהילות היהודיות בעולם"

אנה ברסקי 15/05/2022


מנהלת ארגון עם אחד ישראל, לאה אהרוני, פנתה לראש הממשלה נפתלי בנט בבקשה שימנה שר לשירותי דת המאחד את הקהילות היהודיות בעולם. "קהילות יהודיות רבות בעולם מסיתות את עיניהם ואת ליבם על פעילות ממשלת ישראל בכל הקשור לנושאי הליבה ביהדות לרבות: הכותל, גיור, כשרות ועוד תחת הנהגתך", כתבה. "בידך הכח לקרב בין לבבות. בידך הכח לחבק ולאחות את הקרע שנוצר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל. אנו מצפים למנהיגות ואחדות. תפקיד שר הדתות אינו תפקיד פוליטי. תפקיד שר הדתות הינו תפקיד רגיש ומאחד בין יהודי העולם למדינת ישראל. אל תשאיר את התפקיד מיותם. עם אחד. יהדות אחת", הוסיפה.


Comentários


bottom of page