top of page
Jaffa Gate
Am Echad: Preserving One Jewish People
Our Mission

  החזון שלנו  

ארגון "עם אחד" שם לו למטרה לחזק את הקשר בין ישראל לבין יהדות התפוצות סביב הערכים המשותפים של המורשת היהודית בת 3,000 שנה, העמקת שיתוף הפעולה בין הקהילות השונות, ושמירה על האינטרסים היהודיים בישראל ובעולם.

 

פעילותנו מושתתת על מחויבות למסורת היהודית, לביטחונה של ישראל, ולאהבה לכל יהודי. ארגון "עם אחד" פועל לקידום החזון באמצעות טיפוח שיח יהודי מסביב לעולם, קידום יוזמות בתחום מדיניות ציבורית ופעולות הסברה.

  צור קשר  

Contact

תודה!

הרשמה לרשימת התפוצה שלנו

תודה!

Donate

תמיכה בארגון

bottom of page